ברית מילה – ח

שאלה. כיון שמצות מילה כל היום, אם צריך להקדימה ככל שניתן?

תשובה. אף שכל היום כשר למילה, מכל מקום מצותה למול מיד בבקר, משום שזריזים מקדימים למצות, ולמדו כן ממה שנאמר אצל אברהם אבינו ע"ה: "וישכם" אברהם בבוקר, ונוהגים לעשות המילה אחר תפילת שחרית, ועל כל פנים צריך להקדים המילה לפני חצות היום.
וכן אמרו חז"ל, "וביום השמיני" מלמד שכל היום כשר למילה, אלא שזריזין מקדימין למצות שנאמר: "וישכם אברהם בבקר". וכתב בספר זכר דוד, הרי כולי עלמא יודעים גודל כוח טומאת הערלה וכמה מסוכן הוא הנער מהמקטרגים הסובבים אותו למנעו מהמילה, וכשם שאם חלה ח"ו ירוצו להעלות לו תרופות שיתרפא, ולמה לא ימהרו להסיר ממנו חולי הנפש דהיינו טומאת הערלה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.