ברית מילה – ט

שאלה. מדוע נוהגים לעשות המילה אחר תפילת שחרית?

בספר ערוך השלחן הביא הטעם, שתפילה תדירה היא בכל יום, ויש בה הרבה מצות, ציצית, תפילין, קריאת שמע ועוד, וכלל בידינו, תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם.
ועוד נתנו טעם לזה, שמצות קריאת שמע ותפילה זמנם עובר עד שלש או ארבע שעות מהיום, ולכן להם משפט הקדימה למצות מילה שזמנה כל היום.
ועוד יש ליתן טעם, כי במצות מילה נאמר "יום", ובמצות תפילה נאמר "בקר", שנאמר וישכם אברהם בבוקר (ומשם למדו חז"ל שאברהם תיקן תפלת שחרית), ולכן מקדימים תפילה למילה.
ועוד, שמצות מילה יש לה שהות, ופעמים שאחר המילה המוהל מתעכב לתקן הרטיה [התחבושת], או לחזור ולתקן ציצין המעכבין במילה וכו', וצריך לזה זמן רב ובפרט בזמן התלמוד, ולכן חוששים אנו שאם ימול קודם התפלה שמא יעבור זמן תפילה.
ועוד, משום שמצות המילה נעשית על כוס יין, ואסור לשתות יין לפני התפילה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.